Działania Lokalne

Wolontariat Osób z Niepełnosprawnością

W ramach projektu „Wolontariat Osób z Niepełnosprawnością” przez cały 2020 r. 22 gdyńskich ochotników o różnym stopniu sprawności fizycznej wspierało różne aktywności realizowane przez lokalne organizacje i instytucje. Wolontariusze zaangażowali się łącznie w 13 działań. Zorganizowali serię warsztatów skierowanych do różnych grup w tym do uczniów szkół i pracowników gdyńskich instytucji podnoszących świadomość na temat niepełnosprawności, pomagali Fundacji Dogtor przy prowadzeniu szkoleń dla psów terapeutów, zorganizowali zbiórkę charytatywną i serię spotkań motywacyjnych dla aktywistów. Sami wolontariusze brali także udział w szkoleniach i spotkaniach edukacyjnych, które umożliwiły im zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. 

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami z Gdyni oraz wzrost integracji pełno i niepełnosprawnej części gdyńskiego społeczeństwa.

Projekt był współfinansowany ze środków Gdyńskiego Centrum Zdrowia będących w dyspozycji Gminy Gdynia.Działanie zakończone

czas trwania

2020-01-28 do 2020-12-31

miejsce

Gdynia, Polska