Działania Lokalne

REHakcja - Niepełnosprawni w działaniu

Projekt "REHakcja - Niepełnosprawni w działaniu" był inicjatywą grupy młodych osób o różnym stopniu sprawności fizycznej, która chciała kształtować otaczającą ich rzeczywistość i mieć wpływ na sprawy ważne z ich punktu widzenia. 

Członkowie grupy spotykali się regularnie, żeby wspólnie planować i realizować działania, których celem był wzrost wiedzy na temat niepełnosprawności wśród mieszkańców Gdyni. Inicjatywy realizowane przez młodych ludzi zmierzały również do zmiany stereotypowego postrzegania osób z niepełnosprawnościami oraz do wzrostu liczby relacji pomiędzy pełno i niepełnosprawną częścią społeczeństwa. 

Od stycznia do grudnia 2019 r. grupa zrealizowała 7 inicjatyw w tym 3 w ramach kampanii społecznej "Wchodzę - zawsze jest jakieś wejście" prowadzonej przez Urząd Miasta Gdynia. Pośród działań znalazły się warsztaty dla uczniów szkół na temat prawidłowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami, a także gra miejska i happening, które miały na celu edukowania Gdynian na temat niepełnosprawności. 

Projekt finansowany z programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Działanie zakończone

czas trwania

2019-01-01 do 2019-12-31

miejsce

Gdynia, Polska