O nas

Istniejące od 2000 roku stowarzyszenie Centrum Współpracy Młodzieży jest polską niezależną, niedochodową organizacją pozarządową, niezwiązaną z partiami politycznymi i związkami wyznaniowymi.

Celem Centrum Współpracy Młodzieży jest wspieranie rozwoju demokratycznego i otwartego społeczeństwa.Główne zadania CWM to:

  • rozwój aktywności obywatelskiej
    Pragniemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy, współtworzyć społeczeństwo obywatelskie. Takie, w którym obywatele czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień.

    Wspieramy różne formy aktywności społecznej młodzieży, przede wszystkim niezależne grupy i organizacje młodzieżowe, które przyczyniają się do angażowania młodych ludzi w życie publiczne, będących doskonałą szkołą demokracji i aktywności obywatelskiej. Kształtujemy młodych liderów na ludzi aktywnych, odpowiedzialnych, mądrych, tolerancyjnych i otwartych.


  • rozwijanie współpracy międzynarodowej

    Narody i społeczeństwa powinny się przenikać i wzajemnie wzbogacać. Realizujemy działania służące wymianie doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i radzeniem sobie z problemami społecznymi między młodzieżą krajów Europy.

    Działamy na rzecz zbliżenia między Wschodem i Zachodem i przeciwstawiamy się powstaniu nowej „żelaznej kurtyny” na wschodniej granicy Polski.Odbiorcami działań CWM są liderzy organizacji młodzieżowych, aktywni lokalnie młodzi ludzie oraz liderzy organizacji i nieformalnych grup młodzieżowych, pracownicy młodzieżowi z państw europejskich.W Polsce koncentrujemy swoje działania na terenie woj. pomorskiego. Działania międzynarodowe realizowane są z wszystkimi krajami europejskimi, krajami Kaukazu i Morza Śródziemnego.