O nas

Istniejące od 2000 roku stowarzyszenie Centrum Współpracy Młodzieży jest polską niezależną, niedochodową organizacją pozarządową, niezwiązaną z partiami politycznymi i związkami wyznaniowymi.

Celem Centrum Współpracy Młodzieży jest wspieranie rozwoju otwartego i demokratycznego społeczeństwa.Główne zadania CWM to:

  • rozwój aktywności obywatelskiej
    Pragniemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy, współtworzyć otwarte i demokratyczne społeczeństwo. Takie, w którym obywatele są świadomi swych praw i obowiązków, czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji, angażują się w sprawy swojej wspólnoty lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Wspieramy różne formy aktywności społecznej angażujące młodych ludzi, które są doskonałą szkołą demokracji i aktywności obywatelskiej.

  • rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
    Narody i społeczeństwa powinny się przenikać i wzajemnie wzbogacać. Realizujemy działania służące wymianie doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i radzeniem sobie z problemami społecznymi między młodzieżą krajów Europy. Działamy na rzecz zbliżenia między Wschodem i Zachodem i przeciwstawiamy się powstaniu nowej „żelaznej kurtyny” na wschodniej granicy Polski.


Odbiorcami działań CWM są aktywni lokalnie młodzi ludzie oraz liderzy organizacji i nieformalnych grup młodzieżowych, pracownicy młodzieżowi z państw europejskich.


W Polsce koncentrujemy swoje działania na terenie woj. pomorskiego. Działania międzynarodowe realizowane są z wszystkimi krajami europejskimi, krajami Kaukazu i Morza Śródziemnego.