Międzynarodowe Spotkania Młodzieży

Youth for Nature

Międzynarodowa wymiana młodzieżowa "Youth for Nature" zgromadziła grupę  23 młodych osób zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy i umiejętności na temat dbania o środowisko naturalne.

W ramach przygotowań do wspólnej pracy 25.05.2021 r. odbyła się nietypowa - hybrydowa wizyta przygotowawcza, pod czas, której liderzy i poszczególni uczestnicy wszystkich grup narodowych zebrali się zdalnie debatując o programie projektu, poszczególnych warsztatach i najważniejszych aspektach organizacyjnych.

W dniach 5.07-14.07.2021 r. grupa młodzieży z 4 krajów : Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii i Polski spotkała się  w farmie permakulturowej "Żywa Ziemia", 
żeby blisko natury , z dala od zgiełku miast wspólnie pracować i edukować się o tym jak lepiej mogą chronić przyrodę.

Młodzież przeprowadziła warsztaty poruszające wiele aspektów związanych z zagrożeniami ekologicznymi i kryzysem klimatycznym oraz wspólnie pracowała nad rozwiązaniami, które mogą przynosić zmianę - zaczynając od poziomu indywidualnego i lokalnego. Rozmawiali i uczyli się m.in o: bioróżnorodności w mieście i na przestrzeniach wiejskich, budowali domki dla nietoperzy; pracowali nad tematem interdycyplinarnego aktywizmu i pokojowych formach wprowadzania zmian, o ogromnej skali marnowania żywności na wszystkich kontynentach, oraz o kosztach ekologicznych związanych z transportem dóbr między krajami.

Poza zdobywaniem wiedzy z zakresu ekologii uczestnicy wymiany rozwinęli się również na poziomie personalnym i językowym. Szczególnie podkreślili, że zdobyli dużą wiedzę na temat krajów wszystkich uczestników. Poznali wiele odmiennych postaw i perspektyw ale ugruntowali się też w podobieństwach, które łączą kraje słowiańskie i zachodnie. Uczyli się wzajemnie o swoich zwyczajach i obrzędach ale też o sytuacji politycznej i ekologicznej w Polsce, Białorusi,Ukrainie i Hiszpanii.
Kolejnymi pozytywnymi rezultatami wymiany Youth for Nature są wypracowane warsztaty, gry ,prezentacje i zabawy o tematyce ekologicznej skierowane do dzieci i młodzieży. 

Partnerami projektu są organizacje : Sustinea, New Faces i PLATO.

Projekt finansowany z programu UE Erasmus +Działanie zakończone

czas trwania

2021-07-05 do 2021-07-14

miejsce

Zakrzewo k.Linii, Polska