Międzynarodowe Spotkania Młodzieży

Make Mentoring Your Superpower

Projekt "Make mentoring your super power" jest inicjatywą organizacji europejskich doświadczonych w
realizacji projektów Wolontariatu Europejskiego.Zrealizowany został dzięki dofinansowaniu w ramach programu Erasmus+.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości projektów EVS przez wyposażenie mentorów w kompetencje, które pozwolą im lepiej wspierać Wolontariuszy Europejskich. 

W ramach projektu odbyło się szkolenie skierowane do 27 mentorów Wolontariuszy Europejskich reprezentujących 17 organizacji z : Włoch, Hiszpanii, Grecji, Cypru, Polski, Czech, Białorusi, Ukrainy, Węgier, Słowenii . Szkolenie odbyło się w Warzenku na Kaszubach w dniach 18-24 lutego 2017 r. Podczas 6 dni szkoleniowych, przy wsparciu  trenerów, uczestnicy mogli
podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy mentorskiej. W trakcie aktywnych warsztatów w
międzynarodowym środowisku poruszono tematy istotne z punktu widzenia pełnionej przez mentora roli takie jak :efektywna komunikacja, edukacja międzykulturowa, rozwiązywanie konfliktów, uczenie się wolontariusza w projektach, samorozwój mentora.

W ramach projektu odbyły się również dwa staże koordynatorów projektów EVS 
Koordynator z włoskiej organizacji Associazione Culturale Strauss odbył w marcu 6-dniowy staż w w siedzibie naszej organizacji w Gdyni. W jego trakcie obserwował sposób funkcjonowania i strategię działań CWM-u w ramach pracy projektowej dotyczącej Wolontariatu Europejskiego i współpracy z mentorami.

Następnie pracownica Centrum Współpracy Młodzieży w październiku przez 6 dni poznawała pracę jego organizacji Culturale Strauss we Włoszech. Oboje koordynatorzy poszerzyli posiadaną wiedzę,zdobyli doświadczenie i podzielili się swoimi dotychczasowymi metodami pracy. Mogli je porównać do tych nowo poznanych, które wykorzystają w swojej pracy z mentorami oraz w ramach koordynacji projektów Wolontariatu Europejskiego.


Dzięki zdobytej podczas realizacji powyższych działań wiedzy, umiejętności i doświadczeniu mentorzy i
koordynatorzy- stażyści mogą w bardziej efektywny sposób wspierać wolontariuszy zagranicznych, co
przyczyni się do znacznego podniesienia jakości projektów Wolontariatu Europejskiego.Działanie zakończone

czas trwania

2017-02-18 do 2017-12-31

miejsce

Warzenko k/Chwaszczyna, Polska