Międzynarodowe Spotkania Młodzieży

Different abilities, common activities

Wolontariusze naszych lokalnych projektów postanowili zorganizować przy naszym wsparciu Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży „Different Abilities, Common Activities”, podczas którego młodzież pełno- i niepełnosprawna z Polski, Szwecji, Rumunii, Turcji i Wielkiej Brytanii miała okazję wymienić się swoimi pasjami.


Uczestnicy spędzili dziewięć czerwcowych dni na Kaszubach, biorąc udział w warsztatach przygotowanych przez grupy z różnych krajów, poszerzając swoją wiedzę na temat innych kultur oraz rozwijając wrażliwość międzykulturową i międzyludzką. W czasie spędzonych razem chwil uczestnicy mieli okazję spróbowania swoich sił w gotowaniu, wykonywaniu chemicznych eksperymentów, różnych dziedzinach sportu, sztuk plastycznych czy multimediów - tworzyli kartki, ozdabiali pudełka, pracowali nad blogiem relacjonującym wymianę i poznawali sporty, w których uczestniczyć mogą również osoby niepełnosprawne.

Dzięki uprzejmości kościerskiej Fundacji Sprawni Inaczej, uczestnicy spotkania mogli również wziąć udział w warsztatach organizowanych w tamtejszym Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Dzięki spotkaniu w międzynarodowym środowisku mieli również okazję do tego, by porozmawiać o sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach europejskich oraz wymienić się swoimi doświadczeniami w zakresie regionalnych praktyk. Na koniec cała grupa zaangażowała się w przygotowanie wspólnej prezentacji podsumowującej wymianę, na którą zaproszone zostały osoby z lokalnej społeczności.


Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Działanie zakończone

czas trwania

2015-05-28 do 2015-06-30

miejsce

Polska