Edukacja Obywatelska

w Europie Wschodniej

O programie

Budujemy dobrosąsiedzkie relacje oraz rozwijamy międzynarodowe inicjatywy obywatelskie. Długoterminowym celem programu jest rozwój instytucji demokratycznego państwa i wzrost aktywności obywatelskiej w krajach Europy Wschodniej, a szczególnie na Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii.

Międzynarodowe

Spotkania Młodzieży

O programie

Organizujemy międzynarodowe spotkania młodzieży w Polsce i zagranicą. Młodzi ludzie mają okazję do rozwijania swoich zainteresowań, pracy w międzynarodowej grupie oraz nauki języków obcych.


Celem Programu jest edukacja międzykulturowa oraz rozwijanie aktywnych i otwartych młodych ludzi. Stwarzamy młodzieży możliwość poznania rówieśników z innych krajów, pokonania barier komunikacyjnych oraz przełamania uprzedzeń i stereotypów. Programu adresowany jest do aktywnej młodzieży w wieku 15-25 lat.

Zaangażuj się

Zostań wolontariuszką/wolontariuszem Masz trochę wolnego czasu, który jesteś gotowa/y poświęcić na pomoc innym. Zaangażuj się w pracę wolontariacką w jednym z naszych projektów.

Bądźmy w kontakcie

ul. Św.Piotra 21/4

81-347 Gdynia

tel. (58) 620 24 80

O organizacji

Istniejące od 2000 roku stowarzyszenie Centrum Współpracy Młodzieży jest polską niezależną, niedochodową organizacją pozarządową, niezwiązaną z partiami politycznymi i związkami wyznaniowymi. Celem Centrum Współpracy Młodzieży jest wspieranie rozwoju demokratycznego i otwartego społeczeństwa.