Czechy- 12 miesięcy - centrum rodziny

czas trwania

2019-01-31 do 2019-12-31

miejsce

Svitavy, Czechy

organizacja goszcząca

Krucek

osoba odpowiedzialna

Kasia Markowska


Jesteś typem zaangażowanego społecznika i uwielbiasz wyzwania? Lubisz poznawać nowych ludzi, nowe miejsca, nowe kultury? Zostań wolontariuszem/wolontariuszką w Czechach!

Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni oraz Krucek w Svitavy poszukuje wolontariusza/wolontariuszki do pracy w centrum rodziny. Jeżeli jesteś gotowy, żeby w pierwszej połowie 2019 r. wyjechać na 12 miesięcy i włączyć się w pracę czeskiej organizacji, zapoznaj się ze szczegółami poniżej i prześlij nam swoją aplikację.

Uczestnicy

Wolontariusz/ka:
- wiek 18 – 30 lat;
- osoba otwarta i komunikatywna, lubiąca pracę z ludźmi;
- osoba gotowa do integracji z lokalną społecznością;
- nie wymagamy żadnych specjalnych umiejętności ani doświadczenia – wolontariusz/ka do projektu wnosi swoje własne talenty oraz energię!

Tematyka

Wolontariusz/ka wyjedzie do pracy w organizacji Krucek w Svitavy. Do zadań organizacji, w których wolontariusz/ka będzie uczestniczyć obejmuje:
-zajęcia w klubach tematycznych np. artystycznym, klubie malucha, ekologicznym;
-opieka nad dziećmi;
-organizacja imprez kulturalnych;
-organizacja letnich obozów dla dzieci;
-praca z seniorami;
-praca z rodzinami;
-zajęcia antydyskryminacyjne;
-inne

Rodzaj aktywności wolontariusza/wolontariuszki zależeć będzie od jego/jej zainteresowań.

Strona organizacji: http://www.mckrucek.cz/

Koszty

Projekt jest finansowany przez Program Komisji Europejskiej „Erasmus+”.

Organizatorzy zapewniają:
- wyżywienie i zakwaterowanie;
- kieszonkowe w wysokości 95 EUR / miesiąc;
- pokrycie kosztów podróży do Svitavy i z powrotem (max 275 EUR)

Zgłoszenia

Prześlij nam swoje CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w jęz. angielskim emailem na adres katarzyna.markowska@cwm.org.pl .

W liście motywacyjnym zawrzyj odpowiedzi na pytania: dlaczego interesuje Cię ten projekt, jakie są Twoje zainteresowania i w jaki sposób chciałabyś/chciałabyś je rozwijać, jakie są Twoje doświadczenia międzynarodowe, jak chciałabyś/chciałabyś wykorzystać po powrocie wiedzę i umiejętności nabyte podczas pobytu za granicą, opisz swoje cechy charakteru (te pozytywne i negatywne :) ) oraz dotychczasowe doświadczenia pozaszkolne – praca, wolontariat, współpraca z organizacjami itp.


Wyjazd na 12 miesięcy. Ostateczny termin wyjazdu jest do ustalenia.

Uwaga

Projekt odbywa się w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) Programu Erasmus+.
O programie

Umożliwiamy wyjazdy za granicę w charakterze wolontariusza oraz przyjmujemy zagranicznych wolontariuszy do pracy w organizacjach w Gdyni.

Pomagamy osobom w wieku 18-30 lat z woj. pomorskiego wyjechać za granicę w charakterze wolontariusza na okres od 2 tygodni do 12 miesięcy. Gościmy wolontariuszy z zagranicy w biurze CWM oraz w 4 innych instytucjach w Gdyni.

Osoby zainteresowane wyjazdem na EVS zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbywają się co 3 miesiące.