Wolontariat w Ukrainie - 10 - 12 miesięcy - młodzież

czas trwania

2019-09-01 do 2020-08-31

miejsce

Kremenchuk, Ukraina

organizacja goszcząca

Kremenchuk informative-elucidative center “European Club”

osoba odpowiedzialna

Magdalena Herszkowicz

Pliki do pobrania

Brak

Jesteś typem zaangażowanego społecznika i uwielbiasz wyzwania? Lubisz poznawać nowych ludzi, nowe miejsca, nowe kultury? Zostań wolontariuszem europejskim w Ukrainie!

Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni oraz Kremenchuk Informative Elucidative Center poszukuje wolontariusza do pracy z młodzieżą. Jeżeli jesteś gotowy/a, żeby wyjechać na 10 - 12 miesięcy i włączyć się w pracę lokalnej organizacji, zapoznaj się ze szczegółami poniżej i prześlij nam swoją aplikację.

Uczestnicy

Wolontariusz
- wiek 18 – 30 lat;
- osoba otwarta i komunikatywna, lubiąca pracę w grupie; 
- osoba kreatywna i zmotywowana do działania z młodzieżą;

- nie wymagamy żadnych specjalnych umiejętności ani doświadczenia – wolontariusz do projektu wnosi swoje własne talenty oraz energię!

Wyjazd w drugiej połowie 2019r

Tematyka

Wolontariusz zagraniczny będzie wspierać działalność organizacji goszczącej w następujących obszarach:

- "Space of Idea" to przestrzeń gdzie młodzi ludzie mogą twórczo i kreatywni spędzać czas wolny. Wolontariusz będzie organizować aktywności takie jak koncerty, projekcje filmów, wieczory z grami planszowymi itp.

- prowadzenie warsztatów dot. Unii Europejskiej i kultur innych krajów, lekcji języka angielskiego i/lub polskiego oraz zajęć promujących wartości europejskie w ramach szkolnych Klubów Europejskich.

- Miejska Biblioteka. Tu wolontariusz ma przestrzeń do przygotowania zajęć dla czytelników np. prezentacje kultury i historii polski, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Ponadto wolontariusz będzie pomagać w promocji bieżących działań organizacji. Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć tu: http://www.slideshare.net/AlonaGlazkova/evsopportunity-in-kremenchuk 

Koszty

Wolontariat zagraniczny bezpłatny :) 

Koszty wyżywienia, zakwaterowania, programu, kieszonkowe oraz koszty transportu międzynarodowego  pokrywają organizatorzy.

Zgłoszenia

Prześlij nam swoje CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w jęz. angielskim e-mailem na adres magdalena.herszkowicz@cwm.org.pl

W liście motywacyjnym zawrzyj odpowiedzi na pytania: dlaczego interesuje Cię ten projekt, jakie są Twoje zainteresowania i w jaki sposób chciałabyś/chciałabyś je rozwijać, jakie są Twoje doświadczenia międzynarodowe, jak chciałabyś/chciałabyś wykorzystać po powrocie wiedzę i umiejętności nabyte podczas pobytu za granicą, opisz swoje cechy charakteru (te pozytywne i negatywne :) ) oraz dotychczasowe doświadczenia pozaszkolne – praca, wolontariat, współpraca z organizacjami itp.

Uwaga

Projekt finansowany jest w ramach Programu UE Erasmus+ Wolontariat Europejski EVS.
O programie

Umożliwiamy wyjazdy za granicę w charakterze wolontariusza oraz przyjmujemy zagranicznych wolontariuszy do pracy w organizacjach w Gdyni.

Pomagamy osobom w wieku 18-30 lat z woj. pomorskiego wyjechać za granicę w charakterze wolontariusza na okres od 2 tygodni do 12 miesięcy. Gościmy wolontariuszy z zagranicy w biurze CWM oraz w 4 innych instytucjach w Gdyni.

Osoby zainteresowane wyjazdem na EVS zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbywają się co 3 miesiące.