Grecja (Chios) - 6 miesięcy - multimedia, dzieci

czas trwania

2018-01-01 do 2018-06-30

miejsce

Chios, Grecja

organizacja goszcząca

TES-HIENET

osoba odpowiedzialna

Marta Otrębska

Pliki do pobrania

Brak

Jeśli interesujesz się mediami, jesteś kreatywny/a, chcesz poznać ciekawych ludzi, przeżyć niezapomnianą przygodę i pomóc, prześlij do nas swoje zgłoszenie i weź udział w półrocznym projekcie Wolontariatu Europejskiego na greckiej wyspie Chios!

Uczestnicy

Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni oraz organizacja TES- HIENET z greckiej wyspy Chios poszukuje wolontariusza do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wsparcia działań promocyjnych organizacji goszczącej. Jeżeli jesteś gotowy, żeby w styczniu/lutym wyjechać na pół roku na wyspę Chios i włączyć się w pracę greckiej organizacji, zapoznaj się ze szczegółami poniżej i prześlij nam swoją aplikację.  

Wolontariusz:
- wiek 18 – 30 lat;
- osoba otwarta, kreatywna i komunikatywna, która lubi pracować zarówno za biurkiem jak i w terenie;
- szanująca inne kultury i gotowa do zaadaptowania się w wyspiarskiej społeczności;
- mile widziane pozytywne nastawienie oraz chęć do współpracy i uczenia się nowych umiejętności.

Wyjazd na projekt długoterminowy (na 6 miesięcy) w styczniu 2018.

Tematyka

Wolontariusz będzie wspierał działania realizowane przez organizację goszczącą. Do jego obowiązków będzie należało m.in.:
a) pomoc w tworzeniu i prowadzeniu mediów internetowych promujących lub edukacyjnych, np. strona promująca wydarzenia kulturalne na wyspie, film dotyczący wolontariatu i Programu, radio internetowe dot. spraw społeczności lokalnej;
b) wsparcie działań szkół podstawowych oraz przedszkoli znajdujących się na wyspie, np. pomoc w przygotowaniu materiałów edukacyjnych, pomoc przy realizacji zajęć w szkole i pozaszkolnych, szczególnie sportowych oraz pomoc w organizacji uroczystości szkolnych ;
c) wsparcie wydarzeń kulturalnych i sportowych realizowanych dla społeczności lokalnej, np. regat żeglarskich.

Konkretne zadania będą w dużej mierze zależały od zainteresowań danego wolontariusza i jednocześnie od stopnia zaakceptowania przez lokalną społeczność.

W ramach tych i innych działań wolontariusz w Grecji będzie promować kulturę swojego kraju, zdobędzie konkretne umiejętności, potrzebne do wykonywania powierzonych zadań oraz realizowania swoich własnych pomysłów.

Szczegółowe informacje na temat projektu i organizacji goszczącej znajdują się poniżej:
- na stronie organizacji,
- na stronie EVS Radio Station.

Koszty

Projekt jest finansowany przez Program Komisji Europejskiej „Erasmus+”.

Organizatorzy zapewniają:
- wyżywienie i zakwaterowanie;
- kieszonkowe w wysokości 100 EUR/mies.;
- pokrycie części kosztów podróży do Chios i z powrotem (max. 275 EUR) .

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w projekcie prześlij CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w języku angielskim. Dokumenty możesz przesłać emailem na adres: marta.otrebska@cwm.org.pl.

W liście motywacyjnym zawrzyj odpowiedzi na pytania: jakim terminem pobytu jesteś zainteresowany/a, dlaczego interesuje Cię ten projekt, jakie są Twoje zainteresowania i w jaki sposób chciałabyś/chciałabyś je rozwijać, jakie są Twoje doświadczenia międzynarodowe, jak chciałabyś/chciałabyś wykorzystać po powrocie wiedzę i umiejętności nabyte podczas pobytu za granicą, opisz swoje cechy charakteru (te pozytywne i negatywne :) ) oraz dotychczasowe doświadczenia pozaszkolne – praca, wolontariat, współpraca z organizacjami itp.


Uwaga

Projekt Wolontariatu Europejskiego finansowany jest ze środków Programu UE Erasmus+.
O programie

Umożliwiamy wyjazdy za granicę w charakterze wolontariusza oraz przyjmujemy zagranicznych wolontariuszy do pracy w organizacjach w Gdyni.

Pomagamy osobom w wieku 18-30 lat z woj. pomorskiego wyjechać za granicę w charakterze wolontariusza na okres od 2 tygodni do 12 miesięcy. Gościmy wolontariuszy z zagranicy w biurze CWM oraz w 4 innych instytucjach w Gdyni.

Osoby zainteresowane wyjazdem na EVS zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbywają się co 3 miesiące.