Wolontariat Lokalny

REHakcja - Niepełnosprawni w działaniu

Projekt "REHakcja - Niepełnosprawni w działaniu" jest inicjatywą grupy młodych osób o różnym stopniu sprawności fizycznej, które chcą kształtować otaczającą ich rzeczywistość i mieć wpływ na sprawy ważne z ich punktu widzenia. 

Członkowie grupy spotykają się regularnie, żeby wspólnie planować i realizować działania, których celem jest wzrost wiedzy na temat niepełnosprawności wśród mieszkańców Gdyni. Inicjatywy realizowane przez młodych ludzi zmierzają również do zmiany stereotypowego postrzegania osób z niepełnosprawnościami oraz do wzrostu liczby relacji pomiędzy pełno i niepełnosprawną częścią społeczeństwa. 

Od stycznia do grudnia 2019 r. grupa planuje zrealizować 4 inicjatywy edukacyjne m.in. grę miejską oraz warsztaty na temat niepełnosprawności skierowane do różnych grup. 


Projekt finansowany jest z programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Działanie zakończone

czas trwania

2019-01-01 do 2019-12-31

miejsce

Gdynia, Polska