Wolontariat Osób z Niepełnosprawnością

czas trwania

2020-01-28 do 2020-12-31

miejsce

Gdynia, Polska

organizacja goszcząca

Centrum Współpracy Młodzieży, Gdynia

osoba odpowiedzialna

Sonia Zając

Pliki do pobrania

Brak

W ramach projektu „Wolontariat Osób z Niepełnosprawnością” gdyńscy ochotnicy o różnym stopniu sprawności fizycznej zajmą się wsparciem lokalnych organizacji i instytucji. Wolontariat może mieć charakter długoterminowy lub akcyjny i będzie realizowany w różnych miejscach. Ochotnicy mogą pracować z dziećmi, osobami starszymi, zwierzętami, wspierać instytucje kultury lub pomagać w organizacji jakiegoś wydarzenia. Wszystko zależy od ich pomysłów i umiejętności  oraz od lokalnych potrzeb. Wolontariusze wezmą udział w szkoleniach i spotkaniach edukacyjnych, które umożliwią im zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami z Gdyni oraz wzrost integracji pełno i niepełnosprawnej części gdyńskiego społeczeństwa.


Projekt jest współfinansowany ze środków Gdyńskiego Centrum Zdrowia będących w dyspozycji Gminy Gdynia.
O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.