Wolontariusz Osoby Niepełnosprawnej

czas trwania

2019-01-15 do 2020-11-30

miejsce

Gdynia, Polska

organizacja goszcząca

Centre for Youth Co-operation and Mobility, Gdynia, Poland

osoba odpowiedzialna

Sonia Zając


Ogłoszenia„Wolontariusz Osoby Niepełnosprawnej” to projekt w ramach którego wolontariusze będą pomagać osobom z niepełnosprawnościami w prowadzeniu samodzielnego i aktywnego życia.

Uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia wolontariuszy zarówno w zakresie codziennych czynności takich jak zrobienie zakupów, wyjście do lekarza czy załatwienie spraw urzędowych jak również przy podejmowaniu dodatkowych aktywności służących ich samorozwojowi. Może to być wspólne wyjście na koncert, poznanie ciekawych miejsc w Trójmieście albo pójście na spacer czy rozmowa. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb uczestników.

Wszystkie osoby zaangażowane w projekt będą miały możliwość bliższego poznania się podczas grupowych spotkań integracyjnych.Dodatkowo, wolontariusze wezmą udział w serii szkoleń i spotkań przygotowujących ich do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dla wszystkich zaangażowanych będzie to możliwość do nawiązania nowych, ciekawych znajomości z osobami o różnym stopniu sprawności fizycznej. 
      

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz zajrzeć jeszcze tutaj 

Projekt dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Gdynia oraz przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.