"REHakcja - Niepełnosprawni w działaniu"

Działanie zakończone

czas trwania

2018-01-15 do 2018-12-31

miejsce

Gdynia, Polska

„REHakcja – Niepełnosprawni w działaniu” to projekt, którego celem jest zwiększenie udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Działanie jest skierowane do pełnoletnich osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych/słabowidzących z Gdyni.

Od marca do grudnia 2018 r. będą odbywały się spotkania, podczas których uczestnicy i wolontariusze będą wspólnie wymyślać, planować i realizować działania na rzecz innych. Mogą to być inicjatywy społeczne, kulturalne lub edukacyjne. Wszystko zależy od chęci i pomysłów uczestników.

W ramach projektu odbędą się również szkolenia i spotkania edukacyjne, podczas których uczestnicy i wolontariusze zyskają nową wiedzę i umiejętności oraz inspirację do działania. Nauczą się m.in. jak pracować w grupie, efektywnie komunikować się i przekuwać swoje pomysły na działania.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gdyńskiego Centrum Zdrowia. 
O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.