"REHakcja - Niepełnosprawni w działaniu"

Działanie zakończone

czas trwania

2017-01-01 do 2017-12-31

miejsce

Gdynia, Polska

„REHakcja – Niepełnosprawni w działaniu” to projekt, którego celem jest zwiększenie udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i obywatelskim. Uczestnikami działania będzie 15 pełnoletnich osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych/słabowidzących z Gdyni.


W okresie od marca do grudnia 2017 uczestnicy nawiążą indywidualne, partnerskie relacje z wolontariuszami z Gdyni. W ramach projektu uczestnicy i wolontariusze będą poznawali się, wspólnie spędzali  czas i razem rozwijali swoje zainteresowania. Forma spotkań będzie zależna od ich pomysłów i zainteresowań. Może to być wyjście do kawiarni, kina, na spacer lub spotkanie w domu. Uczestnicy będą mogli poznać również inne osoby zaangażowane w projekt  poprzez udział w grupowych spotkaniach integracyjnych. Osoby niepełnosprawne będą również zachęcane do angażowania się w działania o charakterze wolontaryjnym na rzecz mieszkańców Gdyni.


 

Projekt powstał z inicjatywy Gminy Gdynia i jest przez nią współfinansowany ze środków budżetu miasta Gdynia
O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.