Gdynia dla wszystkich 2015

Działanie zakończone

czas trwania

2015-10-03 do 2015-12-31

miejsce

Gdynia, Polska

W ramach czwartej już edycji projektu „Gdynia dla wszystkich” od października do końca listopada 2015r. 16 Wolontariuszy sprawdzi czy dzielnica Gdyni - Oksywie jest przyjazna dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Wolontariusze podzieleni na 4 grup będą spacerować ulicami Gdyni i ocenią ją pod względem dostępności dla wszystkich. W skład każdego „patrolu” wejdą eksperci – osoby niepełnosprawne sensorycznie i ruchowo oraz osoby bez niepełnosprawności. Przemierzając wcześniej wyznaczone trasy uczestnicy sprawdzą i ocenią ogólną dostępność gdyńskiej przestrzeni miejskiej - ulice, przejścia dla pieszych, środki komunikacji miejskiej. Owocem pracy Wolontariuszy będzie raport podsumowujący ich obserwacje, który trafi do Urzędu Miasta Gdynia.

Projekt jest inicjatywą Gminy Gdynia i jest przez nią współfinansowany ze środków PFRON.O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.