Niepełnosprawni - aktywni społecznie

Działanie zakończone

czas trwania

2015-06-01 do 2015-12-31

miejsce

Gdynia, Polska

"Niepełnosprawni – aktywni społecznie” to projekt skierowany do 10 niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni, którego celem jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Projekt zakłada tworzenie indywidualnych relacji pomiędzy pełnosprawnymi wolontariuszami, pełniącymi role mentorów a dorosłymi osobami niepełnosprawnymi sensorycznie (osoby niewidome, niedowidzące) lub ruchowo z Gdyni.
Osoby niepełnosprawne zostaną objęte kilkumiesięczną, indywidualną opieką mentorską. Mentorami będą wolontariusze z Gdyni, których zadaniem będzie organizacja regularnych spotkań i wspólne spędzanie czasu oraz stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i nawiązywania kontaktów społecznych. Sposób spędzania wolnego czasu będzie zależeć od chęci i pomysłów obu stron – może to być wyjście do kawiarni, kina, muzeum, na spacer.
Dzięki wsparciu wolontariuszy i indywidualnym relacjom budowany będzie potencjał osób niepełnosprawnych i ich wiara we własne możliwości.Projekt jest inicjatywą Gminy Gdynia i jest przez nią współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.