Portal Ochotnicy

Działanie zakończone

czas trwania

2014-06-15 do 2015-06-30

miejsce

Warszawa i Gdynia, Polska

Portal OCHOTNICY – wykorzystanie technologii (TIK-ICT) do zwiększenia skali wolontariatu i aktywności obywatelskiej w Polsce

Projekt realizowany przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych ‘Stocznia’ we współpracy z Centrum Współpracy Młodzieży. W ramach projektu uruchomimy portal Ochotnicy, który będzie innowacyjnym serwisem do kojarzenia wolontariuszy z organizatorami wolontariatu. Oprócz łatwej w obsłudze, przejrzystej wyszukiwarki ofert wolontariackich, na portalu będzie dostępny szereg narzędzi on-line, które usprawnią proces rekrutacji wolontariuszy i przeprowadzą obie strony przez cały proces współpracy. Portal będzie zaprojektowany dla jak najszerszego grona odbiorców, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Serwis będzie testowany i wdrożony w Warszawie i w Gdyni.

W okresie od 15 czerwca do 31 grudnia 2014 roku realizacja projektu jest finansowana ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.