Aktywni 60+

Działanie zakończone

czas trwania

2014-05-20 do 2015-01-31

miejsce

Gdynia, Polska

Projekt "Aktywni 60+" skierowany jest do czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni powyżej 60-ego roku życia oraz do aktywnych, młodych ludzi. W ramach działań wolontariusze będą uczyć seniorów podstaw obsługi komputera i Internetu. Obok wykładów na temat nowoczesnych technologii oraz warsztatów komputerowych projekt będzie okazją do międzypokoleniowych spotkań i wymiany doświadczeń między wolontariuszami.


Projekt jest współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020.
O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.