Gdynia dla wszystkich 2014

Działanie zakończone

czas trwania

2014-06-01 do 2014-12-30

miejsce

Gdynia, Polska

W ramach trzeciej edycji projektu „Gdynia dla wszystkich” od lipca do listopada 2014r. 28 Wolontariuszy sprawdziło czy Gdynia Cisowa, Demptowo, Pustki Cisowskie, Pogórze, Obłuże i część Wzgórza św. Maksymiliana są dzielnicami przyjaznymi dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Wolontariusze podzieleni na 6 grup spacerowali ulicami Gdyni i oceniali ją pod względem dostępności dla wszystkich. W skład każdego „patrolu” weszli eksperci – osoby niepełnosprawne sensorycznie i motorycznie oraz osoby zdrowe. Przemierzając wcześniej wyznaczone trasy uczestnicy sprawdzili i ocenili ogólną dostępność gdyńskiej przestrzeni miejskiej. Wolontariusze oceniali ulice, przejścia dla pieszych, środki komunikacji miejskiej i budynki użyteczności publicznej. Owocem pracy Wolontariuszy był raport podsumowujący ich obserwacje, który trafił do Urzędu Miasta Gdynia.

Grupy Wolontariuszy zakończyły swoje działania w listopadzie 2014r. Przemierzyli 31 tras i natrafili na ponad 397 barier w przestrzeni miejskiej. W grudniu 2014r., podczas uroczystego podsumowania projektu uczestnicy spotkali się z przedstawicielami władz miasta, aby zaprezentować wyniki swoje pracy.
Projekt jest inicjatywą Gminy Gdynia i jest przez nią współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

 

 
O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.