Gdynia dla wszystkich 2013

Działanie zakończone

czas trwania

2013-06-01 do 2013-12-31

miejsce

Gdynia, Polska

W ramach projektu „Gdynia dla wszystkich” od września do listopada 2013r.  25 Wolontariuszy sprawdziło czy Gdynia Chylonia i Gdynia Leszczynki są dzielnicami przyjaznymi dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Na pewno nieraz zdarzyło Ci się poruszać po mieście z ciężkim bagażem i wiesz, że często stanowi to nie lada wyzwanie. Z takim samym problemem zmagają się codzienne osoby niepełnosprawne, a także rodzice z wózkami i osoby starsze. Niestety polskie miasta wciąż nie są przyjazne dla osób z trudnościami w poruszaniu się. A jak wygląda sytuacja w Gdyni?

Na to pytanie odpowiedzieli uczestnicy  projektu „Gdynia dla wszystkich”. 25 Wolontariuszy podzielonych na 6 grup spacerowało ulicami dzielnic Gdynia Chylonia i Leszczynki. W skład każdego „patrolu” weszli eksperci – osoby niepełnosprawne sensorycznie i motorycznie oraz osoby zdrowe. Przemierzając wcześniej wyznaczone trasy uczestnicy sprawdzili i ocenili ogólną dostępność gdyńskiej przestrzeni miejskiej. Wolontariusze oceniali ulice, przejścia dla pieszych, środki komunikacji miejskiej i budynki użyteczności publicznej. Owocem pracy Wolontariuszy był raport podsumowujący ich obserwacje, który trafił do Urzędu Miasta Gdynia.

Grupy Wolontariuszy zakończyły swoje działania w grudniu 2013r. Przemierzyli 31 tras i natrafili na ponad 400 barier w przestrzeni miejskiej. Pod koniec listopada, podczas uroczystego podsumowania projektu „Gdynia dla wszystkich”, Wolontariusze spotkali się z przedstawicielami władz miasta, aby zaprezentować wyniki swoje pracy.
Projekt jest inicjatywą Gminy Gdynia i jest przez nią współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.