Gdynia Aktywna 2012/ 13

Działanie zakończone

czas trwania

2013-02-01 do 2013-06-30

miejsce

Gdynia, Polska

"Gdynia aktywna 2012/2013" to już czwarta edycja projektu Gdynia Aktywna, którego celem jest społeczna aktywizacja gdyńskiej młodzieży w wieku 15-25 lat. Projekt skierowany jest do wszystkich grup młodzieżowych, które łączy chęć działania, zmiany na lepsze swojego środowiska lokalnego oraz potrzeba rozwoju.
Na projekt składa się kilka elementów. Pierwszym etapem są szkolenia z zakresu pracy w grupie oraz zarządzania projektem społecznym. Następnie grupy realizują swoje pomysły: przedstawienia teatralne, koncerty, warsztaty, wystawy itp. Podczas realizacji swoich przedsięwzięć zespoły mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i finansowe ze strony Centrum Współpracy Młodzieży. Podsumowaniem projektu jest uroczysta gala, na której są prezentowane rezultaty działań gdyńskiej młodzieży.

W poprzednią edycję Gdyni Aktywnej zangażowanych było 18 grup młodzieżowych, na które złożyło się 160 młodych, pełnych pasji osób. Zostało zrealizowanych 12 projektów społecznych, które swym zasięgiem objęły ponad 2,5 tysiąca mieszkańców Gdyni.
 
Projekt finansowany jest ze środków gminy Gdynia.O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.