Gdynia dla wszystkich 2012

Działanie zakończone

czas trwania

2012-10-15 do 2012-12-31

miejsce

Gdynia, Polska

W ramach projektu „Gdynia dla wszystkich” 20 Wolontariuszy sprawdziło czy Gdynia Grabówek jest dzielnicą przyjazną dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Na pewno nieraz zdarzyło Ci się poruszać po mieście z ciężkim bagażem i wiesz, że często stanowi to nie lada wyzwanie. Z takim samym problemem zmagają się codzienne osoby niepełnosprawne, a także rodzice z wózkami i osoby starsze. Niestety polskie miasta wciąż nie są przyjazne dla osób z trudnościami w poruszaniu się. A jak wygląda sytuacja w Gdyni?

Na to pytanie odpowiedzieli uczestnicy innowacyjnego projektu „Gdynia dla wszystkich”. 20 Wolontariuszy podzielonych na 5 grup odbyło spacery ulicami dzielnicy Gdynia Grabówek. W skład każdego „patrolu” weszli eksperci – osoby niepełnosprawne sensorycznie i motorycznie oraz osoby zdrowe. Przemierzając wcześniej wyznaczone trasy uczestnicy sprawdzili i ocenili ogólną dostępność gdyńskiej przestrzeni miejskiej. Wolontariusze ocenili ulice, przejścia dla pieszych, środki komunikacji miejskiej i budynki użyteczności publicznej. Podążając ulicami Grabówka „patrole” stworzyły dokumentację fotograficzną i opisową w której nie tylko ocenili dostępność przestrzeni miejskiej, ale także zaproponowali rozwiązania, które ich zdaniem przyczynią się do poprawy obecnej sytuacji. Owocem pracy Wolontariuszy jest raport podsumowujący ich obserwacje, który trafi do Urzędu Miasta Gdynia.

Grupy Wolontariuszy zakończyły swoje działania w grudniu 2012r. Przemierzyli 22 trasy, pokonali ok. 70 kilometrów, natrafili na ponad 200 barier w przestrzeni miejskiej. Wskazali również na przykłady dobrych praktyk. W połowie grudnia, podczas uroczystego podsumowania projektu „Gdynia dla wszystkich”, Wolontariusze spotkali się z przedstawicielami władz miasta, aby zaprezentować wyniki swoje pracy.

Projekt jest inicjatywą Gminy Gdynia i jest przez nią współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.



O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.