Wolontariat to jest to! - Wolontariat długoterminowy

Działanie zakończone

czas trwania

2012-06-01 do 2013-08-31

miejsce

Polska

W ramach pilotażowego projektu „Wolontariat to jest to! – Wolontariat Długoterminowy” 17 osób zrealizowało swoją przygodę z Wolontariatem Długoterminowym w 12 organizacjach pozarządowych zlokalizowanych w Północnej Polsce. Pochodzący z różnych części Polski uczestnicy zdecydowali się na kilka miesięcy opuścić swoje miejsca zamieszkania, aby swoją pracą wolontariacką wesprzeć działania wybranych przez siebie organizacji. Poznajcie ich!
11 Wolontariuszy rozpoczęło swoje projekty w październiku i w listopadzie 2012r.Wśród nich była Marta z Lublina, która przyjechała na 11 miesięcy do Gdyni, gdzie została Wolontariuszką w Fundacji Dogtor, zajmującej się dogoterapią. Organizacja prowadzi zajęcia terapeutyczne i edukacyjne z udziałem specjalnie wyszkolonych psów.

Grupa wolontariuszek, Ania z Ostrołęki, Patrycja ze Świecia i Natalia z Nowego Miasta Lubawskiego, rozpoczęła pracę w Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”, gdzie wspierały działania realizowane przez Klub Osiedlowy "APTEKA" w dzielnicy Gdynia Grabówek.

Do Gdyni przyjechał również Andrzej z Hajnówki. Andrzej przez 11 miesięcy pomagał w działaniach prowadzonych przez ZHP Hufiec Gdynia.

W sopockim Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji swoją przygodę z wolontariatem długoterminowym przeżył Paweł z Chojnic. W czasie trwającego 6 miesięcy projektu, Paweł zajmował się wspieraniem działalności prowadzonego przez organizację Sopockiego Centrum Wolontariatu.

Wolontariusz z Bydgoszczy – Krzysztof, dołączył do Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego. Przez 6 miesięcy Krzysztof działał na rzecz promocji kultury i tradycji żuławskiej i pomagał w prowadzeniu Muzeum Żuławskiego i Żuławskiego Parku Historycznego.

Ania z Warszawy realizowała projekty o tematyce ekologicznej w Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” w Kwidzynie, gdzie spędziła 10 miesięcy.

Do Elbląskiego Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przyjechała na 9 miesięcy Karolina z Olsztyna . Karolina wspierała organizację swoją pracą dziennikarską.

Bartek z Płocka rozpoczął swoją przygodę z wolontariatem długoterminowym w Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol” . Wolontariusz realizował swoje działania w siedzibie Fundacji w Lęborku, gdzie działał na rzecz lokalnej społeczności. Bartek zajmujmował się m.in. upowszechnianiem wiedzy na temat Unii Europejskiej wśród młodzieży oraz wspieraniem działań związanych z działalnością Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Magda z Darłowa spędziła 11 miesięcy w Lęborku pracując w Stowarzyszeniu EDUQ. Wolontariuszka wspierała rozwój aktywności lokalnej pośród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pomagała w przedsięwzięciach Młodzieżowego Klubu Wolontariusza.

W styczniu 2013r. przygodę z Wolontariatem Długoterminowym rozpoczęło 6 Wolontariuszy realizujących swoje projekty w 5 organizacjach.

Oddział Fundacji „Sprawni Inaczej” w Kościerzynie przez 8 miesięcy gościł u siebie Dorotę z Poznania oraz Michalinę z Osielska. Miejscem pracy Wolontariuszek były Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Dorota i Michalina asystowały podopiecznym Fundacji w trakcie zajęć rehabilitacyjnych oraz pomagały im w wykonywaniu codziennych czynności.

Bartek z Lublina spędził 8 miesięcy w Lęborku, gdzie był Wolontariuszem w Stowarzyszeniu EDUQ. Bartek pracował w Lokalnym Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w Młodzieżowym Klubie Wolontariusza, a także wspierał Stowarzyszenie podczas realizacji bieżących projektów.

Na okres 8 miesięcy do z Warszawy do Gdyni przeniosła się Justyna. Wolontariuszka pracowała w Fundacji Dogtor. Justyna zajmowała się m.in. opracowaniem materiałów edukacyjnych oraz pomocą w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z udziałem specjalnie wyszkolonych do tego celu psów.

Polską Akcję Humanitarną w Toruniu wsparła Justyna z Wrocławia. Przez osiem miesięcy Wolontariuszka pomagała w realizacji projektu „Razem. Integracja, poradnictwo, wiedza i wsparcie dla cudzoziemców”, którego celem było wspieranie procesu integracji cudzoziemców.

Kościerski oodział Gdańskiej Fundacji Dobroczynności gościł Kasię z Puław. Organizacja działa na rzecz osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo i uzależnionych. Wolontariuszka przez 7 miesięcy wspierała działania prowadzone w Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” w Stawiskach oraz w Kościerskim Centrum Wolontariatu.

Projekt był pilotażowym działaniem wspieranym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.