Szkolenia dla liderów gdyńskich organizacji młodzieżowych

Działanie zakończone

czas trwania

2001-12-08 do 2001-12-09

miejsce

Trójmiasto, Polska

Ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzono 2 jednodniowe szkolenia dla liderów gdyńskich organizacji młodzieżowych.

Tematyka pierwszych warsztatów związana była ze skuteczną komunikacją i sprawnym funkcjonowaniem organizacji – poruszane były zagadnienia związane z mową ciała, sposobem formułowania informacji i ich odbiorem przez rozmówcę, techniką aktywnego słuchania i parafrazy. Poruszana była kwestia struktury wewnętrznej organizacji oraz dokumentowania działań. Drugi dzień poświęcony był sprawnemu działaniu w organizacji i pozyskiwaniu środków na działalność. Uczestnicy zapoznani zostali z problematyką prowadzenia biura, organizacji zebrań oraz pozyskiwania sponsorów. Zajęcia prowadzone były na poziomie podstawowym z użyciem metod interaktywnych pozwalających na samodzielne weryfikowanie poziomu wiedzy i umiejętności.

Szkolenie prowadzili trenerzy Fundacji Edukacja dla Demokracji z Warszawy.

Ogółem w szkoleniach wzięło udział 30 osób z gdyńskich NGOs.O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.