Wolontariat to jest to!

Działanie zakończone

czas trwania

2011-09-01 do 2011-12-31

miejsce

Trójmiasto, Polska

„Wolontariat to jest to!” był to projekt skierowany jest do mieszkańców Trójmiasta w wieku 16-25 lat oraz organizacji pozarządowych i instytucji publicznych działających na rzecz trójmiejskiej społeczności lokalnej. Jego głównym celem była aktywizacja młodzieży poprzez pracę wolontarystyczną oraz przygotowanie organizacji pozarządowych i instytucji kultury do efektywnej i owocnej pracy z wolontariuszami.

W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia dla wolontariuszy oraz dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaangażowanych w projekt. Następnie młodzi wolontariusze przepracowali po 40 godzin w wybranej przez siebie organizacji.
W projekcie wzięło udział 8 organizacji oraz 33 wolontariuszy z Trójmiasta i okolic.

Projekt był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw ObywatelskichO programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.