Gdynia Aktywna 2011/2012 - dla grup młodzieżowych

Działanie zakończone

czas trwania

2012-03-16 do 2012-09-01

miejsce

Gdynia, Polska

Projekt "Gdynia aktywna 2011/2012" skierowany był do grup działających na terenie Gdyni, których członkowie mają od 15 do 25 lat. Celem projektu była aktywizacja młodych ludzi oraz zachęcenie ich do podjęcia działań na rzecz lokalnej społeczności.

Na projekt złożyło się kilka elementów. Pierwszym etapem działania były szkolenia z zakresu pracy w grupie oraz zarządzania projektem. Następnie grupy miały możliwość zrealizowania swoich pomysłów: przedstawień teatralnych, koncertów, warsztatów, wystaw itp. Podczas realizacji swoich przedsięwzięć mogły one liczyć zarówno na wsparcie merytoryczne jak i finansowe. Grupy realizowały swoje działania od marca do czerwca 2012. Następnie uczestnicy wzięli udział w wyjazdowym szkoleniu ewaluacyjnym. Na zakończenie aktualnej edycji projektu odbyła się uroczysta gala, w której wzięli udział reprezentanci wszystkich grup młodzieżowych oraz vice prezydent Gdyni.

W projekt zaangażowanych było 27 grup, które w sumie mają około 250 członków. Zajmują się one niezwykle różnorodną tematyką taką jak sztuka uliczna, sporty ekstremalne czy języki obce.

Projekt dofinansowany jest ze środków gminy Gdynia.O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.