Projekt aktywizujący młodzież 'Empower me'

Działanie zakończone

czas trwania

2010-09-01 do 2011-05-01

miejsce

Gdynia, Polska

Projekt „Empower me” realizowany był od 1 września 2010 r. do 31 maja 2011 r. Zaangażowane był w niego trzydzieści dwie młode osoby z Bułgarii, Polski, Litwy i Portugalii. Projekt składał się z m.in. spotkań przygotowawczych, spotkań i debaty z lokalnymi grupami młodzieżowymi, wizyty w krajach partnerskich.
Głównym celem projektu było wzbogacenie młodych ludzi o wiedzę pozwalającą im stać się aktywną częścią społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki projektowi młodzież zyskała wiedzę na temat form wsparcia aktywności młodzieżowej w systemie demokratycznym.
Podczas projektu podjęte zostały trze główne tematy: 1. Rola młodzieży w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego 2. Krajowe i międzynarodowe mechanizmy wspierania młodzieży 3. Projekty młodzieżowe od lokalnych po międzynarodoweO programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.