„Edukacja obywatelska młodzieży – wyzwanie dla organizacji pozarządowych”

Działanie zakończone

czas trwania

2009-12-14 do 2009-12-14

miejsce

Gdynia, Polska

 14 grudnia 2009 z inicjatywy Fundacji Civis Polonus i Centrum Współpracy Młodzieży odbyło się spotkanie regionalne „Edukacja obywatelska młodzieży – wyzwanie dla organizacji pozarządowych”.

Celem spotkania było:
- poznanie się osób i organizacji działających na rzecz edukacji obywatelskiej w regionie,
- wymiana dobrych praktyk,
- zastanowienie się nad możliwościami zwiększenia skuteczności działań organizacji pozarządowych w obszarze edukacji obywatelskiej, szczególnie poprzez efektywne pozyskiwanie funduszy na ten cel, współpracę, poszukiwanie odpowiednich inspiracji.

Spotkanie było częścią projektu Fundacji Civis Polonus, którego realizacja ma służyć zwiększeniu potencjału organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji obywatelskiej.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.