Gdynia Aktywna

Działanie zakończone

czas trwania

2009-12-01 do 2010-11-30

miejsce

Gdynia, Polska

Projekt ‘Gdynia aktywna-grupy młodzieżowe’ skierowany był do grup działających na terenie Gdyni, których członkowie mają od 13 do 25 lat. Celem projektu była aktywizacja młodych ludzi oraz zachęcenie ich do podjęcia działań na rzecz lokalnej społeczności.

Na projekt złożyło się kilka elementów. Pierwszym etapem działania były szkolenia z zakresu pracy w grupie oraz zarządzania projektem. Następnie grupy miały możliwość zrealizowania swoich pomysłów: przedstawień teatralnych, koncertów, warsztatów, wystaw itp. Podczas realizacji swoich przedsięwzięć mogły one liczyć zarówno na wsparcie merytoryczne jak i finansowe. Grupy realizowały swoje działania od kwietnia do lipca 2010. Następnie uczestnicy wzięli udział w wyjazdowym szkoleniu ewaluacyjnym. Podsumowaniem projektu jest broszura prezentująca zrealizowane działania.

W projekt zaangażowanych było 30 grup, które w sumie mają około 300 członków. Zajmują się one niezwykle różnorodną tematyką od sztuki począwszy a na programowaniu skończywszy.

Projekt finansowany jest ze środków gminy Gdyni.O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.