Szkolenia dla kadry nauczycielskiej

Działanie zakończone

czas trwania

2001-10-19 do 2001-10-21

miejsce

Polska

Projekt "Aktywizacja kadry nauczającej Gdyni i Sopotu w perspektywie przygotowań do realizacji polityki edukacyjnej Unii Europejskiej" jest efektem współpracy Centrum z Urzędem Miasta Gdynia. Dzięki współpracy zorganizowano szkolenie dla nauczycieli dotyczące programów edukacyjnych UE o nazwie „Aktywizacja kadry nauczającej Gdyni i Sopotu w perspektywie przygotowań do realizacji polityki edukacyjnej Unii Europejskiej”.

Szkolenie obejmowało 19 godzin zajęć dotyczących programów edukacyjnych UE . Zajęcia podzielono na dwie części: teoretyczną (wykłady w wymiarze 4 godzin dla całej grupy) i praktyczną (ćwiczenia w wymiarze 15 godzin w trzech 15-20 osobowych grupach tematycznych: dwie grupy zainteresowane udziałem w programie SOCRATES i jedna grupa - udziałem w programie LEONARDO DA VINCI). Część praktyczna koncentrowała się na poznaniu zasad tworzenia projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie.

W szkoleniu wzięły udział 72 osoby – nauczyciele i dyrektorzy szkół gimnazjalnych i średnich miast Gdyni i Sopotu.O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.