Gdynia aktywna - grupy młodzieżowe

Działanie zakończone

czas trwania

2009-04-20 do 2009-06-15

miejsce

Gdynia, Polska

Głównym celem projektu ‘Gdynia aktywna – grupy młodzieżowe’ było zwiększenie aktywności gdyńskich grup młodzieżowych w zakresie samodzielnej realizacji inicjatyw lokalnych.

Działania trwały od stycznia do czerwca 2009 roku. W ciągu sześciu miesięcy 123 młode osoby zrealizowały 12 projektów, których odbiorcami było ponad 1000 osób.

Na projekt składało się sześć elementów: nabór grup, szkolenia dla członków grup, przygotowanie przez grupy samodzielnych projektów, konkurs grantowy, realizacja projektów, spotkanie podsumowujące.

Grupy młodzieżowe przygotowane zostały do samodzielnego zrealizowania swoich mini-projektów: od zdefiniowania pomysłu począwszy a na rozliczeniu jego budżetu i napisaniu raportu skończywszy.

Wyjazdowe szkolenia dotyczyły zarządzania projektem oraz pracy w grupie. Podczas prowadzonych metodą warsztatową zajęć poruszane był takie zagadnienia, jak kryteria, które należy spełnić, aby stworzyć grupę, funkcje pełnione przez grupę, planowanie zadań w grupie, cechy projektu, cykl życia projektu.

W kolejnym etapie młodzież przygotowywała swoje inicjatywy. Najlepsze z nich otrzymały wsparcie finansowe, które umożliwiło zakup materiałów niezbędnych do realizacji pomysłu. Podczas całego procesu pracy nad swoim działaniem grupa mogła skorzystać z konsultacji.

W ramach projektu swoje pomysły zrealizowało dwanaście grup młodzieżowych. Przygotowane i wdrażane przez młodych ludzi inicjatywy nie tylko pozwalały im zaprezentować i rozwinąć swoje pasje, lecz także podjąć działania na rzecz lokalnej społeczności. Warto przy tym podkreślić różnorodność tak tematyki projektów, jak i grup , do których były one skierowane. I tak, nie zabrakło tych, w ramach których młodzież prowadziła lekcje tańca dla przedszkolaków, zajęcia piłki nożnej dla dzieci z osiedla, czy też przygotowała przedstawienie teatralne, podczas którego zbierane były pieniądze na rzecz chorych dzieci

W ramach podsumowania projektu przygotowany został film prezentujący motywacje, jaką kierowała się młodzież decydując się na udział w projekcie oraz emocje, jakie towarzyszyły jej podczas samej realizacji projektów.

Projekt finansowany był ze środków Urzędu Miasta Gdyni.O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.