Zarządzanie projektem młodzieżowym

Działanie zakończone

czas trwania

2007-10-25 do 2007-10-28

miejsce

Polska

Szkolenie przeznaczone było dla osób w wieku 15 - 30 lat z organizacji młodzieżowych lub nieformalnych grup młodzieżowych działających w województwie pomorskim.
Do wzięcia udziału w szkoleniu zaprosiliśmy po 2-4 osoby z organizacji/grupy/szkoły, które miały wspólny pomysł na realizację własnego projektu. Szkolenie miało na celu zdobycie umiejętności z zakresu opisu, planowania, przeprowadzenia i oceny projektów. Podczas szkolenia uczestnicy rozwijali własne pomysły na projekty młodzieżowe.

Poruszyliśmy następujące zagadnienia:
Projekt od pomysłu do realizacji -Jak powstaje projekt i jak go opisać?, formułowanie potrzeb i celów, identyfikacja grupy celowej projektu, metody realizacji i oceny projektu; planowanie projektu, optymalne wykorzystanie zasobów – ludzi, pieniędzy i czasu; wybrane aspekty realizacji projektów międzynarodowych -elementy komunikacji i edukacji międzykulturowej w realizacji projektów międzynarodowych; prezentacja przykładowych projektów młodzieżowych.

Zajęcia były prowadzone na poziomie podstawowym w formie interaktywnych warsztatów, pozwalających na samodzielne weryfikowanie własnego poziomu wiedzy i umiejętności w trakcie zajęć. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia. Szkolenie prowadzili trenerzy Centrum Współpracy Młodzieży.O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.