Jak cię widzą? Tak cię piszą

Działanie zakończone

czas trwania

2002-05-10 do 2002-05-12

miejsce

Tuchomie k/Bytowa, Polska

Szkolenie miało na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji wystąpień publicznych. Poruszane były następujące zagadnienia: misja organizacji, świadomość swojej misji, sztuka prezentacji, struktura wystąpienia, przygotowanie wystąpienia, zachowanie podczas wystąpienia, mowa ciała (zachowania niewerbalne), zachowania werbalne, przygotowywanie notatek prasowych.

Uczestnicy poza zdobyciem wiedzy związanej z tematyką szkolenia mogli wzajemnie poznać swoje organizacje i prowadzone przez nie działania.

W szkoleniu udział wzięło 20 przedstawicieli 11 organizacji młodzieżowych z Polski Północnej.O programie

Podstawowym celem programu jest kształtowanie aktywnych, młodych obywateli, którzy czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Ponadto celem programu jest pokazanie młodzieży z Pomorza możliwości do ich pozaszkolnej aktywności, zachęcanie do działania oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i zdolności. Program adresowany jest do grup młodzieżowych i aktywnych młodych ludzi z województwa pomorskiego.