Cultural adventure

Działanie zakończone

czas trwania

2004-05-16 do 2004-05-22

miejsce

Starbienino k/Choczewa, Polska

W międzynarodowej wymianie młodzieży wzięły udział 42 osoby z Polski, Szwecji, Litwy i Łotwy. Podczas wymiany uczestnicy poznawali kulturę krajów biorących w niej udział, wymieniali się poglądami, uczyli się współpracować w międzynarodowej grupie.O programie

Organizujemy międzynarodowe spotkania młodzieży w Polsce i zagranicą. Młodzi ludzie mają okazję do rozwijania swoich zainteresowań, pracy w międzynarodowej grupie oraz nauki języków obcych.

Celem Programu jest edukacja międzykulturowa oraz rozwijanie aktywnych i otwartych młodych ludzi. Stwarzamy młodzieży możliwość poznania rówieśników z innych krajów, pokonania barier komunikacyjnych oraz przełamania uprzedzeń i stereotypów. Programu adresowany jest do aktywnej młodzieży w wieku 15-25 lat.