Let's work on it! Improving the quality of EVS projects

Działanie zakończone

czas trwania

2019-03-08 do 2019-03-16

miejsce

Gdynia, Polska

"Let's work on it! Improving the quality of EVS projects" to międzynarodowe szkolenie będące inicjatywą organizacji europejskich doświadczonych w realizacji projektów Wolontariatu Europejskiego. 

Głównym celem szkolenia było wyposażenie doświadczonych koordynatorów oraz mentorów wspierających wolontariuszy zagranicznych w kompetencje, które pozwolą im lepiej wykonywać swoją pracę. 

Szkolenie odbyło się w Warzenku na Kaszubach w dniach 10-16 marca 2019 r. i wzięło w nim udział 25 osób z 18 organizacji reprezentujących 14 krajów.  Podczas 6 dni szkoleniowych, przy wsparciu  trenerów, uczestnicy mogli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. W trakcie aktywnych warsztatów w międzynarodowym środowisku poruszono tematy istotne z punktu widzenia pełnionych przez nich ról takie jak: efektywna komunikacja, edukacja międzykulturowa, rozwiązywanie konfliktów, uczenie się wolontariusza w projektach.

Dzięki zdobytym podczas szkolenia wiedzy i umiejętnościom mentorzy oraz koordynatorzy będą w bardziej efektywny sposób wspierać wolontariuszy zagranicznych, co przyczyni się do znacznego podniesienia jakości projektów Wolontariatu Europejskiego.


Projekt finansowany jest w ramach Programu UE Erasmus+ O programie

Organizujemy międzynarodowe spotkania młodzieży w Polsce i zagranicą. Młodzi ludzie mają okazję do rozwijania swoich zainteresowań, pracy w międzynarodowej grupie oraz nauki języków obcych.

Celem Programu jest edukacja międzykulturowa oraz rozwijanie aktywnych i otwartych młodych ludzi. Stwarzamy młodzieży możliwość poznania rówieśników z innych krajów, pokonania barier komunikacyjnych oraz przełamania uprzedzeń i stereotypów. Programu adresowany jest do aktywnej młodzieży w wieku 15-25 lat.