Artmania

Działanie zakończone

czas trwania

2011-04-03 do 2011-04-10

miejsce

Polska

Tematem międzynarodowego spotkania młodzieży Artmania było wykorzystanie muzyki i sztuki wizualne jako narzędzia do aktywizacji i integracji lokalnej społeczności. W takcie wymiany pokazaliśmy, że udział w zajęciach plastycznych, tworzenie prac plastycznych jest doskonałą formą aktywizacji. Nacisk położony został również na edukację międzykulturową.

W projekt zaangażowana była młodzież z pięciu krajów: Bułgarii, Węgier, Litwy, Wielkiej Brytanii i Polski - w sumie 33 osoby.O programie

Organizujemy międzynarodowe spotkania młodzieży w Polsce i zagranicą. Młodzi ludzie mają okazję do rozwijania swoich zainteresowań, pracy w międzynarodowej grupie oraz nauki języków obcych.

Celem Programu jest edukacja międzykulturowa oraz rozwijanie aktywnych i otwartych młodych ludzi. Stwarzamy młodzieży możliwość poznania rówieśników z innych krajów, pokonania barier komunikacyjnych oraz przełamania uprzedzeń i stereotypów. Programu adresowany jest do aktywnej młodzieży w wieku 15-25 lat.