AdDiversity

Działanie zakończone

czas trwania

2009-09-05 do 2009-09-13

miejsce

Gdynia, Polska

W dniach 5-13 września w Garczynie k. Kościerzyny odbyło się międzynarodowe spotkanie młodzieży Addiversity. Uczestniczyło w nim 40 osób z Litwy, Łotwy, Portugalii, Węgier, Włoch i Bułgarii.

Przewodnim tematem spotkania była reklama społeczna i jej wpły na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Priorytetowym celem pierwszych dni wymiany było pogłębienie wiedzy na temat obywatelstwa europejskiego. Nie zabrakło także warsztatów dotyczących tego, w jaki sposób można zachęcić młodzież do działania na rzecz lokalnej społeczności.

Po znalezieniu wspólnych mianowników dotyczących pojęć związanych z obywatelstwem europejskim, kolejne dni poświęcono zagadnieniom związanym z kampaniami społecznymi. Każdy kraj przygotował prezentację dotyczącą jednego z istotnych zagadnień społecznych jak przemoc w rodzinie czy uzależnienia, nawyki żywieniowe itp. Ponadto młodzież uczestniczyła w grze symulacyjnej, której celem było poznanie swoich reakcji na zetknięcie z zupełnie obcą kulturą.

Kolejnym krokiem w przygotowaniach do realizacji własnej kampanii był wyjazd do Kościerzyny. Uczestnicy mieli za zadanie zebrać, dowolną metodą, informacje na temat warunków i jakości życia kościerskiej społeczności. Oprócz zespołów wspieranych przez polskich uczestników, stworzono także kilka „Challenge Groups”, które pozbawione możliwości komunikacji w języku polskim musiały wykazać się nie lada kreatywnością w nawiązywaniu kontaktu z lokalną społecznością. Podsumowaniem wyjazdu była prezentacja plakatów, w których zawarto efekty całodziennego zadania. Uczestnicy wykorzystali różnorodne metody od obserwacji życia na rynku, rozdawania ankiet, po przeprowadzanie wywiadów m.in. na lekcji języka angielskiego w liceum.

Kolejne zajęcia związane były z metodami wykorzystywanymi w kampaniach społecznych. I tak, wszyscy mieli okazję przekonać się, czym jest żywa biblioteka, w jaki sposób przemawiać do ludzi z różnych środowisk oraz dlaczego „flashmob” jest efektywnym i efektownym narzędziem przekazu.

Po teorii przyszedł czas na praktykę. Po wybraniu tematów, grupy przystąpiły do realizacji własnych kompleksowych kampanii. Efektem były dziesiątki plakatów, kilka spotów reklamowych i performance.

Poza warsztatami odbywały się wieczory organizowane przez poszczególne państwa. Oprócz nauki przeróżnych tańców i podstawowych zwrotów w każdym języku, można było spróbować narodowych specjałów, obejrzeć film prezentujący walory poszczególnych państw oraz dowiedzieć się ciekawostek na temat życia w danym kraju. W ostatnim dniu odbyło się ognisko, które stało się okazją do zrobienia wspólnych zdjęć i podsumowania wymiany.

Projekt finansowany z funduszy programu Młodzież w działaniu
Patronem medialnym wymiany jest portal Kampanie SpołeczneO programie

Organizujemy międzynarodowe spotkania młodzieży w Polsce i zagranicą. Młodzi ludzie mają okazję do rozwijania swoich zainteresowań, pracy w międzynarodowej grupie oraz nauki języków obcych.

Celem Programu jest edukacja międzykulturowa oraz rozwijanie aktywnych i otwartych młodych ludzi. Stwarzamy młodzieży możliwość poznania rówieśników z innych krajów, pokonania barier komunikacyjnych oraz przełamania uprzedzeń i stereotypów. Programu adresowany jest do aktywnej młodzieży w wieku 15-25 lat.