I like to Movie it

Działanie zakończone

czas trwania

2008-08-26 do 2008-08-31

miejsce

Polska

Tematem przewodnim międzynarodowego spotkania młodzieży „I like to movie it”, które obyło się w dniach 23-30 sierpnia, było szeroko pojęte piękno oraz wpływ, jaki media wywierają na jego postrzeganie. W wymianie wzięła udział młodzież z Litwy, Włoch, Szwecji oraz Polski.

Pomimo zmęczenia jakie towarzyszyło uczestnikom tuż po przybyciu do Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu już pierwszy wieczór pobytu rozpoczął się grami, mającymi na celu poznanie imion. Proces poznawania się i łamania lodów kontynuowany był kolejnego dnia. Uczestnicy opowiadali m.in. o swojej drodze do Tuchomia i przygodach, jakie miały podczas niej miejsce, uczyli się, jak witać się w różnych językach, przygotowywali identyfikatory itp.

Każdy z uczestników mówił także o swoich obawach i oczekiwaniach względem projektu oraz tym, co może do niego wnieść. Uczestnicy ustalili także reguły które obowiązywać miały podczas wyjazdu. Przeprowadzony został również blok gier mających na celu stworzenie grupy. Istotne podczas nich było zwrócenie uwagi na konieczność obserwacji środowiska i potrzeb innych członków zespołu.

Podczas kolejnych dni pobytu w Tuchomiu uczestnicy spotkania mieli m.in. okazję zobaczyć, jak ideał piękna zmieniał się na przestrzeni wieków, oraz poprzez przygotowanie kolaży pokazać, jaka jest ich własna interpretacja piękna. Przeprowadzone zostały także warsztaty z Photoshopu. W krótkim kursie dotyczącym podstaw działania programu uczestnicy przygotowali w grupach prace na temat „creating the beauty”.

Istotnym elementem wymiany była realizacja projektu pod tytułem „catch the moment”. Praca nad tematem rozpoczęła się od burzy mózgów dotyczącej tego co można zrobić i podziałem na grupy, które chciały zając się realizacja konkretnych pomysłów. Efektem pracy był m.in. film dotyczący samej wymiany, jej uczestników oraz ich percepcji piękna. Powstał także plakat-pocztówka z Tuchomia, 4 filmiki wykonane w technice stop motion, słownik polsko-szwedzko-angielsko-włoski zawierający najważniejsze zwroty oraz pamiątkowy album ze zdjęciami uczestników i ich wspomnieniami z pobytu w Polsce.

Wieczorami odbywały się prezentacje kultury i tradycji krajów, uczestniczących w projekcie. Podczas nich nie zabrakło poloneza, krótkiej lekcji języka włoskiego, quizu dotyczącego Litwy, wizyty postaci z książek Astrid Lingred oraz degustacji tradycyjnych potraw.

Każda grupa narodowa przygotowywała również prezentacje dotyczący ideału piękna na różnych kontynentach. Odbyła się także jednodniowa wycieczka do Gdańska. Ostatniego wieczoru podczas przygotowanego przez uczestników „Farwellparty” odbyło się wręczenie „Oskarów”, konkurs na najśmieszniejszy taniec oraz pokaz zrealizowanych podczas pobytu filmików itp.

Spotkanie finansowane jest z Programu "Młodzież w Działaniu".O programie

Organizujemy międzynarodowe spotkania młodzieży w Polsce i zagranicą. Młodzi ludzie mają okazję do rozwijania swoich zainteresowań, pracy w międzynarodowej grupie oraz nauki języków obcych.

Celem Programu jest edukacja międzykulturowa oraz rozwijanie aktywnych i otwartych młodych ludzi. Stwarzamy młodzieży możliwość poznania rówieśników z innych krajów, pokonania barier komunikacyjnych oraz przełamania uprzedzeń i stereotypów. Programu adresowany jest do aktywnej młodzieży w wieku 15-25 lat.