Girls power! Life, family and future of European girls

Działanie zakończone

czas trwania

2006-04-29 do 2006-05-07

miejsce

Wdzydze Kiszewskie, Polska

Celem międzynarodowej wymiany młodzieży było poznanie sytuacji dziewcząt i kobiet w Gruzji, Polsce, Szwecji i na Ukrainie. Uczestniczki poznawały kultury i obyczaje innych krajów głównie w kontekście płci –rola kobiet w społeczeństwie, prawa kobiet a obyczaje w różnych krajach. Dziewczyny poznawały kultury swoich krajów głównie poprzez gry, zabawy i dyskusje. Każda z grup prowadziła warsztaty, podczas których uczyła elementów kultury materialnej swojego kraju. Uczestniczki tańczyły gruzińskie tańce narodowe oraz polskiego krakowiaka, przygotowały pierogi według polskich i ukraińskich przepisów, nauczyły się kilku słów po szwedzku i gruzińsku. Ponadto uczestniczki zainscenizowały typową kobietę i mężczyznę w swoich krajach a następnie stworzyły wspólny obraz idealnej oraz wspólnej dla wszystkich kultur pary. Elementem wymiany była również dyskusja o sytuacji na podstawie wywiadów z kobietami z ich krajów.

W projekcie wzięło udział 40 dziewcząt z Gruzji, Polski, Szwecji i Ukrainy w wieku 16-23lata.O programie

Organizujemy międzynarodowe spotkania młodzieży w Polsce i zagranicą. Młodzi ludzie mają okazję do rozwijania swoich zainteresowań, pracy w międzynarodowej grupie oraz nauki języków obcych.

Celem Programu jest edukacja międzykulturowa oraz rozwijanie aktywnych i otwartych młodych ludzi. Stwarzamy młodzieży możliwość poznania rówieśników z innych krajów, pokonania barier komunikacyjnych oraz przełamania uprzedzeń i stereotypów. Programu adresowany jest do aktywnej młodzieży w wieku 15-25 lat.