Polsko - Ukraińska Wymiana Kulturalna

Działanie zakończone

czas trwania

2005-11-03 do 2005-11-12

miejsce

Starbienino k/Choczewa, Polska

Było to międzynarodowe spotkanie z udziałem aktywnej młodzieży z Ukrainy, z jej wschodniej (Ługańsk) i zachodniej części (Lwów) oraz z Polski. W czasie jej trwania uczestnicy poznawali różnice i podobieństwa kulturowe Ukrainy i Polski oraz pracowali w grupach międzynarodowych. W programie były ponadto warsztaty dotyczące tolerancji i demokracji oraz spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego.O programie

Organizujemy międzynarodowe spotkania młodzieży w Polsce i zagranicą. Młodzi ludzie mają okazję do rozwijania swoich zainteresowań, pracy w międzynarodowej grupie oraz nauki języków obcych.

Celem Programu jest edukacja międzykulturowa oraz rozwijanie aktywnych i otwartych młodych ludzi. Stwarzamy młodzieży możliwość poznania rówieśników z innych krajów, pokonania barier komunikacyjnych oraz przełamania uprzedzeń i stereotypów. Programu adresowany jest do aktywnej młodzieży w wieku 15-25 lat.