Kontakt

Centrum Współpracy Młodzieży

ul. Św.Piotra 21/4
81-347 Gdynia
tel. (58) 620 24 80
cwm@cwm.org.pl

Biuro

Sonia Zając

kierowniczka projektu

Katarzyna Markowska

kierowniczka projektu

Magdalena Kostrzewska

asystentka programowa

Mykola Humeniuk

asystent programowy, wolontariusz Wolontariatu Europejskiego

Tetyana Luts

asystentka programowa, wolontariuszka Wolontariatu Europejskiego

Zarząd

Tomasz Brodewicz

Prezes Zarządu

Magdalena Herszkowicz

Skarbnik i dyrektorka programowa

Aleksandra Sadowska

Sekretarz i kierowniczka projektu