Wizyty studyjne w Gdyni 2015 - 2018

Działanie zakończone

czas trwania

2015-07-01 do 2018-06-30

miejsce

Gdynia, Polska

W ramach nowej edycji projektu "Wizyty studyjne w Gdyni" w latach 2015-2018 odbędzie się 9 wizyt studyjnych i 3 staże indywidualne dla 110 uczestników z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi.

Celem projektu jest rozwój instytucji demokratycznego państwa i wzrost aktywności obywatelskiej w krajach Europy Wschodniej. Projekt przekazuje uczestnikom polskie doświadczenie w zakresie działania samorządu lokalnego, instytucji publicznych, mediów i organizacji pozarządowych oraz systemu edukacji.

Wizyta studyjna to 11-dniowa wizyta grupy składającej się z 12 osób - uczestników projektu - w Gdyni. Wizyta ma służyć bezpośredniej wymianie doświadczeń oraz prezentacji polskich osiągnięć na przykładzie działalności lokalnych organizacji i instytucji. W trakcie każdej wizyty uczestnicy odwiedzają szereg organizacji, spotykają się z działaczami, studentami i przedstawicielami samorządu lokalnego. 


Staże Indywidualne to 14-dniowa wizyta 5-ciu najbardziej aktywnych uczestników wizyt studyjnych w danym roku. Podczas pobytu w Gdyni uczestnicy odbędą staż w wybranych przez siebie organizacjach pozarządowych lub instytucjach publicznych.  


Projekt jest współfinansowany przez Gminę Gdynia.O programie

Budujemy dobrosąsiedzkie relacje oraz rozwijamy międzynarodowe inicjatywy obywatelskie. Długoterminowym celem programu jest rozwój instytucji demokratycznego państwa i wzrost aktywności obywatelskiej w krajach Europy Wschodniej, a szczególnie na Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii.